Isprobajte sada!

Cenovnik usluga

E-računi su otvoren sistem koji je moguće doraditi po vašim željama. Za svaku doradu vam unapred pripremamo ponudu, a rad obračunavamo po veoma povoljnoj ceni.


Opis rada Vremenska postavka €
(bez PDV)*
Obuka i savetovanje korisnika 45
Telefonska podrška u vezi sa upotrebom programa 35
Telefonska podrška u vezi sa računovodstvom 50
Oblikovanje izgleda ispisa računa, ponuda, itd. 45
Programiranje automatskog uvoza podataka 70
Programiranje dodatnih funkcija, izveštaja, novih modula 65
Zahtevno programiranje koje zahteva predznanje iz poslovnog domena 90
Vođenje projekata i sistemska analiza 80
Sistemska administracija (instalacija programa, ...) 50
Održavanje web strane (grafičko oblikovanje, HTML, ...) 50Zbog načina delovanja i instalacije je program e-računi odlično rešenje za intranet okruženje, gde je potrebna visoka stopa sigurnosti podataka i jednostavnost administriranja sistema. Sistem e-računi se lako širi i povezuje sa svom ostalom programskom opremom tako da ga je moguće lako integrisati u postojeće informacijsko okruženje preduzeća.


Program e-računi radi kako na sistemu Windows, tako i na Linux serveru. Takođe ga je moguće povezati sa svim raširenimi bazama podataka, kao što su Oracle, DB2, SQL server, PostgreSQL, itd. Kao takvi e-računi su idealan izbor za implementaciju web aplikacije na moguće već postojeće sisteme ili kao dopuna istih. Naš tim je u prošlosti realizovao više projekata za veća preduzeća širom Evrope i dokazao kompetentnost pri razvoju vrhunskih web aplikacija.


* Sve navedene cene su bez PDV-a. PDV se obračunava po važećoj stopi. Cenovnik važi od 5.2.2021. Zadržavamo pravo na promenu cena bez prethodne najave.

** Cene su navedene u evrima, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan objave .