Isprobajte sada!

Fiskalizacija 2022 (eRacPos1 1.0)

Koristite e-račune u maloprodaji, putem POS aplikacije, i izdajte fiskalizovane račune vašim kupcima.

Uz pomoć našeg ESIR-a "eRacPos1 1.0" (odobreno po rešenju 000-092-00-00269/2022-0000) jednostavnim podešavanjem aplikacije omogućite zakonski propisanu fiskalizaciju izdatih računa. ESIR "eRacPos1 1.0" je predviđen isključivo za fiskalizaciju putem L-PFR-a, koji nije sastavni deo POS aplikacije.

Detaljnije oko podešavanja aplikacije možete naći u našem on-line uputstvu

Registar odobrenih elemenata EFU Poreske uprave (naše rešenje je pod rednim brojem 286) za eRacPos1.