Isprobajte sada!

Putni nalozi i obračun putnih troškova
Na pravom putu

Modul putnih naloga je u potpunosti integrisan sa drugim modulima programa i time omogućava automatsko knjiženje obračuna putnih troškova, kao i isplatu putnih troškova putem banke ili blagajne.

U e-računima ćete u okviru modula putnih naloga pronaći sledeću funkcionalnost:

 • Unos i evidentiranje putnih naloga i obračuna putnih troškova, dnevnica i kilometraža za službena putovanja u Srbiji i inostranstvu.
 • Mogućnost izrade elektronskog obračuna putnih troškova tj. svaki zaposleni može putem interneta popuniti obračun putnih troškova, odštampati ga i predati na potvrđivanje i isplatu.
 • Mogućnost pregleda za svakog zaposlenog nad isplatama i obračunima vlastitih putnih naloga.
 • Isplata putnih troškova na transakcijski račun ili putem blagajne.
 • Višestruko dodeljivanje korisničkih prava uz podršku internog poslovnog procesa.
 • Šifarnik službenih vozila i šifarnik relacija vožnji za ponavljajuća putovanja.
 • Vođenje knjige vožnji uz razgraničavanje troškova privatnih i poslovnih vožnji pri korišćenju službenih vozila u privatne svrhe.
 • Integrisanje obračuna putnih naloga sa evidencijom službenih vozila i sa knjigom korišćenja vozila. Mogućnost unosa službenih vožnji direktno iz putnog naloga.
 • Mogućnost pisanja izveštaja o službenom putovanju, kao prilog putnom nalogu.
 • Mogućnost oblikovanja izgleda putnih naloga i određivanje logotipa preduzeća.
 • Mogućnost obračuna dnevnica za više država na jednom putnom nalogu.
 • Automatske kontrole ispravnosti unosa podataka i obračuna putnih troškova i upozorenja u slučaju neuobičajenih unosa.
 • Automatski pristup aktualnim podacima o deviznim kursevima i iznosu dnevnica.
 • Ispis izveštaja o obračunatim putnim nalozima po vozilu, zaposlenom i statusu PN.
 • Izvoz podataka u MS Excel.
 • Automatsko zatvaranje putnih naloga ukoliko zaposleni ne preda obračun putnih troškova u određenom periodu.
 • Mogućnost mesečnog obračuna i mesečne evidencije knjige vožnji sa unosom na osnovu kalendarske tabele za unos sa uporednim pregledom događaja.