Isprobajte sada!

Glavna knjiga sa saldakontima
Srce svakog računovodstva

Modul glavne knjige za dvojno knjigovodstvo u interakciji sa drugim modulima daje mogućnost kako automatskog tako i ručnog knjiženja, uvid u konto kartice kupaca odnosno dobavljača, pregled otvorenih stavki i mogućnost izrade različitih izveštaja koji se koriste u računovodstvu.

Modul glavne knjige je integrisan sa svim drugim modulima i omogućava da kod svakog pojedinog knjiženja referenciramo poslovni dokument na osnovu kojeg je knjiženje nastalo. Modul omogućava:

 • mogućnost dodeljivanja korisničkih prava samo za uvid u glavnu knjigu ili i za knjiženje; knjigovodstveni servis može klijentu omogućiti uvid u glavnu knjigu,
 • pregled i ispis konto kartica, naloga za knjiženje i dnevnika knjiženja,
 • automatsko i ručno knjiženje na nalog,
 • automatsko i ručno zatvaranje otvorenih stavki,
 • devizno knjiženje i devizno zatvaranje u saldakontima,
 • pregled otvorenih stavki, ispis opomena i IOS obrazaca sa mogućnošću određivanja postavki izgleda štampe,
 • preračun kursnih razlika,
 • pregled i štampa sintetičkog i analitičkog bruto bilansa uključujući i posebnu mogućnost pretraživanja bruto bilance "grananjem", tj. na način da iz sintetičkih konta možemo prelaziti na analitičke te iz njih direktno na knjiženja,
 • mogućnost knjiženja po mestima troškova i projektima,
 • izveštaje i grafikone o poslovanju, pokazateljima prihoda, troškova i poslovnog rezultata po mesecima i/ili po mestima troškova,
 • šifarnik kontnog plana uz mogućnost određivanja različitog kontnog plana za svako preduzeće uz višejezičku podršku kontnog plana (npr. opis konta istovremeno na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku),
 • automatska izrada izveštaja iz bilansa i raznih izveštaja za potrebe statističkog izveštavanja,
 • mogućnost određivanja automatskog knjiženja,
 • mogućnost istovremenog vođenja više odvojenih poslovnih godina,
 • mogućnost vođenja glavne knjige u raznim valutama,
 • automatsko zatvaranje klasa knjiženja, zaključak godine i prenos otvorenih stavki u novu poslovnu godinu,
 • mogućnost tačnog iznosa stanja otvorenih stavki na početku godine bez potrebe za prethodnim zaključivanjem prošle poslovne godine,
 • arhiviranje poslovnih godina,
 • mogućnost izvoza i uvoza kontnog plana iz Excel-a.

Posebno za kjigovodstvene servise program omogućava i sledeće:

 • vođenje statistike izvršenih poslova sa obzirom na broj unetih knjiženja ili ispravki knjiženja u određenom periodu,
 • evidencija unosa ili ispravki knjiženja i ko ih je izvršio,
 • mogućnost brzog kopiranja postavki knjiženja, kontnog plana i drugih šifarnika među preduzećima koje vodi knjigovodstveni servis.