Isprobajte sada!

Primljeni računi
Uvek odlična informisanost

Evidencije primljenih računa, direktan prenos u registar osnovnih sredstava, praćenje potrošnje na poslovnim karticama, automatski obračun PDV-a, pojedinačno ili masovno knjiženje dokumenata i automatski prenos podataka u glavnu knjigu... sve to i mnogo više možete pratiti sa modulom Primljeni računi.

Program nudi:

  • vođenje evidencije primljenih računa, knjižnih odobrenja i datih avansa,
  • mogućnost brzog unosa i kopiranja računa za ponavljajuće mesečne obaveze,
  • jednokratan unos podataka (stranka unosi primljene račune, a knjigovođa vrši kontrolu unosa i knjiženje),
  • prenos osnovnih sredstava u registar osnovnih sredstava direktno iz evidentiranog primljenog računa,
  • praćenje i plaćanje primljenih računa uz direktnu vezu sa elektronskim bankarstvom,
  • elektronsko arhiviranje dokumenata,
  • praćenje potrošnje na poslovnim karticama kao i praćenje materijalnih troškova uz direktnu povezanost sa obračunom zarada,
  • automatski obračun PDV-a i knjiženje primljenih računa.